Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

ÚVOD

Klinika psychiatrie

Aktuality

PROGRAM ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ PSYCHIATRICKÉ KLINIKY LF MU A FN BRNO NA PODZIMNÍ SEMESTR 2017/18
21.7.2017

Program seminářů na podzimní semestr 2017/18 se připravuje, bude zveřejněn cca v polovině měsíce srpna.

První seminář podzimního semestru se bude konat 22. 9. 2017.

Archiv

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno