Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

ÚVOD

Klinika psychiatrie

Aktuality

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SEMINÁŘE
7.9.2017

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedenému sdělení:

ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ BYL ZRUŠEN SLAVNOSTNÍ SEMINÁŘ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PROF. ŠVESTKY, KTERÝ SE MĚL KONAT 6. 10. 2017 V 10.00 hod. V POSLUCHÁRNĚ PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO (bez náhrady). 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Vedení Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno

 

 

PROGRAM ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ PSYCHIATRICKÉ KLINIKY LF MU A FN BRNO NA PODZIMNÍ SEMESTR 2017/18
27.7.2017 | Další informace...

Srdečně zveme lékaře, psychology, NLZP i laickou veřejnost na páteční odborné a vzdělávací semináře Psychiatrické kliniky LF MU.

Začínáme v pátek 22. září 2017.

Těšíme se na Vás.

 

Archiv

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno