Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

O klinice

Psychiatrická klinika - panorama

Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky Fakultni nemocnice Brno-Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Naleznete zde informace především o výukové i výzkumné činnosti kliniky a o lidech, kteří na klinice působí. Rovněž zde najdete základní informace o zdravotnické činnosti naší kliniky,  více se dozvíte na tomto odkaze:                             www.fnbrno.cz/psychiatricka-klinika/k1484

Psychiatrie se z definice zabývá problematikou duševních chorob a poruch, přičemž klade důraz na léčbu, diagnostiku i prevenci. Je oficiálním medicínským oborem (tento status získala díky prokázání infekčního původu tzv. progresivní paralýzy) a za jejího otce je dnes považován Emil Kraepelin. Ten se v 19. století úspěšně pokusil o jakousi syntézu a klasifikaci desítek v té době známých duševních nemocí, přičemž pro ně vytvořil dvě hlavní kategorie - maniodepresivní a dementia praecox (schizofrenie).

Naše psychiatrická klinika je ambulatní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění - pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči. Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu. Záběr kliniky sahá i do oblasti posudkové činnosti.

Samostatné kapitoly pak tvoří výzkum (s orientací na psychoterapii a biologickou psychiatrii), vzdělávání a v neposlední řadě účast na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno