Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Fotogalerie

Historie přednostů
Prof. MUDr. Karel Bělohradský
Prof. MUDr. Karel Bělohradský
Prof. MUDr. Hubert Procházka
Prof. MUDr. Hubert Procházka
Doc. MUDr. Karel Popek
Doc. MUDr. Karel Popek
Prof. MUDr. Miroslav Křivý
Prof. MUDr. Miroslav Křivý
Prof. MUDr. Josef Lauterer
Prof. MUDr. Josef Lauterer
Prof. MUDr. Josef Hádlík
Prof. MUDr. Josef Hádlík
Prof. MUDr. Karel Náhunek, DrSc.
Prof. MUDr. Karel Náhunek, DrSc.
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Prohlídka kliniky
Vstupní hala
Vstupní hala
Čekárna v ambulanci
Čekárna v ambulanci
Pokoj na krizovém centru
Pokoj na krizovém centru
Posluchárna
Posluchárna
Jídelna na odd. 23
Jídelna na odd. 23
Pokoj na oddělení 22
Pokoj na oddělení 22
Dětská ambulance
Dětská ambulance
Herna na odd. 21
Herna na odd. 21
Jídelna na odd. 21
Jídelna na odd. 21
Pokoj na odd. 21
Pokoj na odd. 21
Zaměstnanci kliniky
Hromadné foto zaměstnanců
Hromadné foto zaměstnanců

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno