Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Struktura pracoviště

 

Vedeni_kliniky  Luzkova_oddeleni   Ambulance

Vedení kliniky

Přednosta: 
Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
 
Zástupce přednosty:
MUDr. Richard Barteček, Ph.D. - zástupce pro školství, vědu a výzkum
Primář MUDr. Oldřich Synek – zástupce pro zdravotnictví
 
Administrativa:
Jana Pazderová - sekretariát přednosty (školský sekretariát)
Hana Doušková - sekretariát primáře (zdravotnický sekretariát)
Dana Winklerová - nakládání dat pro zdravotní pojišťovny
 
Vrchní sestra:
Milena Švestková
 
 

Lůžková oddělení

Oddělení 21:
Dětská a dorostová psychiatrie
Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
 
Oddělení 22:
Uzavřené koedukované oddělení pro neurotické poruchy
Vedoucí lékař: MUDr. Karolína Czeczotková
 
Oddělení 23:
Uzavřené koedukované oddělení pro psychotické poruchy
Vedoucí lékař: MUDr., Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
 
Oddělení 24 a Krizové centrum:
Otevřené psychoterapeutické oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Andrea Cejpková
 
Jednotka intenzivní psychiatrické péče:
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Oldřich Synek 

 

Ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Hogenbuchová

Kontakty na jednotlivé ambulance PK najdete zde:  psychiatrie.med.muni.cz/index.php
 
 
Ambulance dětské a dorostové psychiatrie
Pouze pro objednané pacienty, noví pacienti se mohou informovat o možnostech objednání na tel.: 532 232 092.
 
Ambulance pro dospělé
Pouze pro objednané pacienty, noví pacienti se mohou informovat o možnostech objednání na tel.: 532 232 094.
 
Ambulance krizového centra:
Nepřetržitý ambulantní provoz pro akutní stavy - bez objednání. Tel. na KC: 532 232 078
 
Sexuologická ambulance:
Léčba sexuologických dysfunkcí - pouze po objednání na tel.: 532 232 094.
 
 
Interní ambulance poruch metabolismu
Ambulance primárně pro pacienty s poruchami příjmu potravy - pouze po objednání na tel.: 532 232 348.
 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno