Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kontaktní informace

 

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Adresa_a_fakturační_údaje - Důležité_telefonické_kontakty

 

 Adresa a fakturační údaje kliniky

Poštovní adresa a sídlo kliniky (pro zasílání pošty):
 
Psychiatrická klinika
FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

 

Fakturační údaje Lékařské fakulty MU: 

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Kamenice 5
625 00  Brno                                                                    
 
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
 
 

Fakturační údaje Fakultní nemocnice Brno:

FN Brno
PMDV
Jihlavská 20
625 00  Brno
 
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
 
 

Důležité telefonické kontakty na kliniku

 VEDENÍ KLINIKY:

 • Sekretariát přednosty: tel. 532 232 053

 • Sekretariát primáře: tel.: 532 232 059

 

AMBULANCE - OBJEDNÁVÁNÍ K VYŠETŘENÍ:

 • Objednávání DOSPĚLÝCH pacientů k ambulantnímu vyšetření: tel.: 532 232 094

 • Objednávání DĚTSKÝCH pacientů k ambulantnímu vyšetření: tel.: 532 232 092

 

LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ - INFORMACE O PACIENTECH:

 •  Informace o pacientech na DĚTSKÉM ODD. 21: tel.: 532 232 312 

 • Informace o pacientech na UZAVŘENÉM ODD. 22: tel.: 532 232 325 (068)

 • Informace o pacientech na UZAVŘENÉM ODD. 23: tel.: 532 232 320 (071)

 • Informace o pacientech na JEDNOTCE INTENZIVNÍ PSYCHIATR. PÉČE (JIPP): tel.: 532 233 276 

 • Informace o pacientech na OTEVŘENÉM PSYCHOTERAPEUTICKÉM ODD. 24: tel.: 532 232 335

 • Informace o pacientech na KRIZOVÉM CENTRU: tel.: 532 232 078

 

 

POMOC V KRIZI:

 • KRIZOVÉ CENTRUM s nepřetržitým provozem poskytne první psychiatrickou a psychologickou pomoc v krizových životních situacích.  Kontaktní telefon: 532 232 078 

 • LINKA NADĚJE s nepřetržitým provozem poskytne první telefonickou psychologickou pomoc. Kontaktní telefon: 547 212 333

 

OSTATNÍ KONTAKTY:

Funkce Jméno Kontakt
Přednosta kliniky Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
532 232 057
Zástupce pro školství

MUDr. Richard Barteček, Ph.D..

532 232 084
Školský sekretariát Jana Pazderová

532 232 053
Pazderova.Jana2@fnbrno.cz

Primář kliniky MUDr. Oldřich Synek

532 232 302
Synek.Oldrich@fnbrno.cz

Zdravotnický sekretariát Hana Doušková
532 232 059
Vrchní sestra kliniky Milena Švestková

532 232 303
Svestkova.Milena@fnbrno.cz

Dokumentátorka Dana Winklerová
532 232 346  
Vedoucí lékař ambulance MUDr. Zuzana Hogenbuchová
532 232 096
Staniční sestra ambulance Božena Holubová
532 232 088
Ambulantní sestry (kontakt pro objednávání dospělých)

532 232 094

Ambulantní sestry (kontakt pro objednávání dětí a dorostu) 532 232 092

Vedoucí lékař odd. 21

Staniční sestra odd. 21

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Jindřiška Kumanová

532 232 081 (064)
 
532 232 052
Vedoucí lékař odd. 22 MUDr. Karolína Czeczotková
532 232 068, 069 (317)
Staniční sestra odd. 22 Mgr. Jozef Žúbor
532 232 068
Vedoucí lékař odd. 23 MUDr. et Bc. Libor Ustohal, Ph.D. 532 232 071 (055)
Staniční sestra odd. 23 Monika Večeřová
532 232 071
Vedoucí lékař odd. 24 a KC MUDr. Andrea Cejpková 532 232 369 (230)
Staniční sestra odd. 24 a KC Marie Malinová
532 232 333
Vedoucí lékař odd. JIPP MUDr. Oldřich Synek  532 232 376 (302)
Staniční sestra odd. JIPP Kateřina Michálková
532 233 276
Vedoucí psycholog kliniky Mgr. Tereza Ženčáková
532 232 720 (335)
 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno