Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Info pro pacienty

 

 Informace pro pobyt v nemocnici

Na hospitalizaci si s sebou přineste věci osobní potřeby (hygienické potřeby, domácí oblečení, přezůvky, popř. pyžamo). Doporučujeme si přinést dlouhodobě užívané léky. Neberte s sebou velký obnos peněz, šperky, drahou elektroniku apod. 

Mobilní telefon můžete u sebe mít - pouze na vlastní nebezpečí.

Při přijetí na lůžkové oddělení jsou pacientům poskytnuty obecné informace o platném nemocničním řádu, o režimu příslušného oddělení a o právech pacientů. 

 


 

Informace o organizacích, poskytujících následnou péči
 

Kontakty na některá sdružení a organizace, zaměřené na péči o duševní zdraví a na pomoc duševně nemocným občanům uvádíme níže. Informace o dalších organizacích, poskytujících následnou péči pro duševně nemocné Vám při propouštění z hospitalizace na požádání sdělí i staniční sestra nebo lékař příslušného oddělen.

www.vidacr.cz/

www.prah-brno.cz/

www.kaleidoskop-os.cz

 

 

 
 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno