Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Nadace

 

Nadační fond „Pomoc psychicky nemocným“

 

Nadační fond vznikl 1. března 1999. Jeho účelem je péče o zdokonalení a rozvoj výuky, výzkumu, léčby a rehabilitace duševních poruch s cílem soustavného zlepšování péče o nemocné s psychickými poruchami, vzhledem k jejich vysokému rozšíření v dnešní populaci. Konkrétně jsou získané finanční prostředky využity ke zkvalitnění diagnostiky, terapie a rehabilitace duševních poruch, dále jsou z nich financovány aktivity, které napomáhají začlenění psychicky nemocných do normálního života.

Rozhodnete-li se věnovat jakoukoliv finanční částku, můžete to udělat následujícími způsoby:

  1. vyzvednout si složenku typu A u staničních sester jednotlivých oddělení Psychiatrické kliniky a na poště poukázat finanční částku na číslo účtu:174-132 809-514/0600, účet veden u Ge Capital bank, a.s. Brno Lidická 31.
  2. převést finanční částku z vlastního účtu na účet Nadačního fondu "Pomoc psychicky nemocným" číslo účtu: 174-132 809-514/0600, účet veden u Ge Capital bank, a.s. Brno Lidická 31.
  3. finanční hotovost, kterou chcete věnovat nadačnímu fondu „Pomoc psychicky nemocným“ předat přímo zdravotní sestře p. Mileně Letošové na odd. 22, která Vám na převzetou částku vystaví pokladní doklad.

Další informace lze získat u p. Mileny Letošové, tel.: 532 232 325, mail: Letosova.Milena@fnbrno.cz

Jménem našich pacientů a Nadačního fondu „Pomoc psychicky nemocným“ děkujeme za Vaše příspěvky.

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno