Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

VÝUKA

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kromě diagnostické, léčebně preventivní a posudkové činnosti plní Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno také pedagogické úkoly v oblasti výuky Psychiatrie a Ošetřovatelství v psychiatrii u studentů Lékařské fakulty MU pro obory: Všeobecné a Zubní lékařství, navazující magisterské obory a bakalářské obory. V omezené míře se podílí na externí výuce pro zdravotní sestry a ostatní NLZP, kterou zajišťuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.  

Zajišťuje rovněž postgraduální vzdělávání a výchovu lékařů, psychologů a středních zdravotnických pracovníků v oboru.

 

 

 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno