Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Externí výuka

 

Výuka pro LF MU: Bc obor Nutriční terapeut, 3. ročník -  předmět Klinická výživa a dietologie III 

  • Výuka probíhá v jarním semestru a podílí se na ní MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

 

Výuka pro NCO-NZO Brno: Vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu (NLZP)

  • Na výuce se podílí lékaři i staniční sestry Psychiatrické kliniky dle rozpisu výuky NCO-NZO Brno.

  • Seznam přednášek dr. Theinera z pedopsychiatrie najdete na těchto webových stránkách - viz:  psychiatrie.med.muni.cz/index.php

 

Přednášky pro posluchače Univerzity 3. věku

  • přednášky zajišťují na požádání lékaři (psychologové) Psychiatrické kliniky dle požadavků vedení U3V

 

Přednášky v rámci vzdělávání pro odbornou veřejnost

  • patří sem vyžádané přednášky na seminářích ostatních psychiatrických a zdravotnických zařízeních, habilitační přednášky a ostatní přednášky v rámci zvyšování kvalifikace

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno