Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Texty přednášek pro NCO-NZO

Přednášky pro NCO-NZO: Zdravotní sestry

Specializace: Dětská psychiatrie

Okruhy přednášek MUDr. Pavla Theinera, Ph.D. - vedoucího lékaře odd. Dětské a dorostové psychiatrie FN Brno, které přednáší pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařské zdravotní obory, Vinařská 6, 603 00 Brno
 
 

Seznam přednášek včetně odkazu na celé znění prezentace:

 

 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno