Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Celoživotní vzdělávání

 

Texty a prezentace pro celoživotní vzdělávání 

Zde naleznete texty, které připravili zaměstnanci kliniky v rámci seminářů či jiných událostí a které mohou mít edukační hodnotu pro kontinuální vzdělávání. Posuďte sami...

 

Zobrazovací metody

Abnormalities in myelination of superior cerebellar peduncle in patients with schizophrenia and deficits in movement sequencing - Supplementary material (T. Kašpárek, 2013)

Význam zobrazovacích metod pro psychiatrii (T. Kašpárek, 2010)

Morfologie mozku u schizofrenie: nálezy, metody a otázky (T. Kašpárek, 2009)

 

Klinická praxe

Neurostimulační metody v psychiatrii (R. Přikryl, 2009)

Tlumení akutního neklidu (R. Přikryl, 2010)

Rizikové faktory odvykacího stavu při závislosti na alkoholu (T. Kašpárek, 2010)

Depersonalizace a derealizace.pdf (R. Barteček, 2014)

 

Další texty naleznete na portálu LF: odkaz zde.

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno