Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Lektoři

1.MUDr. Richard Barteček, Ph.D.
zástupce pro vědu a výzkum
sekundární lékař na odd. 22
tel.: +420 532 232 068, 2 069, 2 084,
e-mail:
2.Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
profesorka
ambulantní lékařka
tel.: +420 532 232 560
fax: + 420 532 233 706
e-mail:
3.Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
profesorka
sekundární lékařka na odd. 21
tel.: +420 532 232 056, 2 052
fax: + 420 532 233 706
e-mail:
4.MUDr. Jana Hořínková

lékařka na ambulanci PK

tel.: 532 232 2080, 2 094
e-mail:
5.Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
přednosta kliniky
ambulantní lékař
tel.: +420 532 232 057, 2 053
fax: + 420 532 233 706
e-mail:
6.MUDr. Václav Krmíček

sekundární lékař KC + 24 na zkrácený pracovní úvazek

tel.: +420 532 232 070, 2 335
e-mail:
7.Mgr., Bc. Pavla Linhartová

Psycholog na částečný úvazek + asistent pro výuku

tel.: +420 532 232 315
e-mail:
8.MUDr. Michaela Mayerová

Sekundární lékařka na odd. 23 + PGS

tel.: +420 532 232 074, 071
e-mail:
9.Doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.
docent
sekundární lékař na odd. JIPP
tel.: +420 532 232 058, 2 376
e-mail:
10.MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
vedoucí lékař na odd. 21
vedoucí lékař na specializované sexuologické ambulanci
tel.: + 420 532 232 081, 2 064
e-mail:
11.Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
vedoucí lékař odd. 23
odborný asistent
tel.: +420 532 232 071, 2 229
e-mail:
12.Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
profesorka
lékařka specializované sexuologické ambulance
tel.: +420 532 232 072
fax: +420 532 233 706
e-mail:

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno