Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Lektoři Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

profesorka
sekundární lékařka na odd. 21

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 056, 2 052
fax:+ 420 532 233 706
Osobní stránka:http://www.muni.cz/people/2231?lang=cs


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno