Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Postgraduální vzdělávání

 

Na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno je možné studovat v doktorském studijním programu prezenční nebo kombinovanou formou obory Psychiatrie a Neurovědy.

 

Podrobné informace o PGS (studijní a zkušební řád, kredity, složení oborové rady atd.), najdete zde:

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno