Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Absolventi DSP

 

 Absolventi DSP oboru Psychiatrie

 •  Mgr. Monika Sisrová, Ph.D. - obhájeno 22. 1. 2018 na LF MU

Téma: "Neuropsychologický výkon u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy"

 

 • MUDr. Simona Venclíková, Ph.D. - obhájeno 20. 12. 2016 na LF MU

Téma: "Kognitivní funkce a kvalita života v kontextu pracovního zařazení u pacientů s chronickou schizofenií"

 

Téma: "Profil osobnosti a kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie"

 

 • Mgr. Iva Stehnová, Ph.D. - obhájeno 3. 12. 2015 na LF MU

Téma: "Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s bipolárně afektivní poruchou"   

 

Téma: Konektivita mozku a schizofrenie                                                                                                                  

 

 • Mgr. Eva Pindurová, Ph.D. - obhájeno 21. 11. 2014 na LF MU

Téma: "Význam molekulárně genetické diagnostiky CYP2D6 pro klinickou praxi"     

 

Téma: "Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na průběh a léčbu prvních epizod schizofrenie"

 

 • MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. - obhájeno 7. 6. 2013 na LF MU

Téma: "Depresívne poruchy a glycidový metabolismus"

 

 • MUDr. Markéta Neumannová, Ph.D. - obhájeno 19. 1. 2011 na LF MU

Téma: "Klinické a molekulárně genetické markery u adolescentů s perzistentní formou ADHD"  

 

 • MUDr. Jan Tuček, Ph.D. - obhájeno 14. 6. 2010 na LF MU

Téma: "Kognitivní deficit u depresivní poruchy a jeho ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální stimulace a elektrokonvulzivní terapie"                                                                                                            
Školitel: Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
 
 
Téma: "Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy"                        
 
 
 • MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. - obhájeno 17. 6. 2009 na LF MU

Téma: "Vliv antipsychotik na korigovaný QT interval"                                                                                       
Školitel: Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
 
 
 • MUDr. Pavla Havlíková, Ph.D. - obhájeno 3. 7. 2006 na LF MU

Téma: "Změny v celkové antioxidační kapacitě séra u depresivní poruchy"
 
Téma: "Kognitivní funkce jako endofenotypy hyperkinetické poruchy v dětství"                                
 
 
Téma: "Souvislosti velikosti hippokampu u prvních epizod schizofrenie"                                                        
 
 
 • MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. - obhájeno 22. 12. 2004 na LF MU

ma: "Citalopramový stimulační test - ukazatel serotoninové aktivity a potencionální marker deprese"
 
 
 • MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. - obhájeno 14. 11. 2002 na LF MU

Téma: "Perfúzní scintigrafie mozku a depresivní porucha: 99mTcHMPAO SPECT studie"
 
 
 • MUDr. Olga Kulísková, Ph.D. - obhájeno v roce 2000 na LF MU

Téma: "Postoje studentů lékařské fakulty k suicidiu"

 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno