Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Studenti v DSP

Seznam studentů DSP oboru Psychiatrie 

 

Školící pracoviště Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

  •  Mgr. Barbora Bednárová

Téma: Regulace emocí prostřednictvím fMRI neurofeedbacku amygdaly
 
 
  • Mgr. Sylvie Fedorová

Téma: Kognitivní deficit u depresivní poruchy

 

Téma: Účinnost rTMS na kognitivní funkce u dospělých ADHD                           
 
 
Téma: Akutní psychotické poruchy - klinický obraz

 
Téma: Emoční uvědomění a adaptivní regulace emocí jako klíčový faktor v etiologii a průběhu PPP
Školitel: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Vedlejší školitel: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

 

Téma: Imunitní aspekty depresivních poruch
Školitel: MUDr. Richard Barteček, Ph.D.

 

Téma: Mapování vztahu emoční dysregulace a impulzivního jednání
Školitel: Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

 

Téma: Fenotypy impulzivity a jejich neurobiologické koreláty u duševních poruch
 
 
Téma: Problematika prvních epizod schizofrenie
 

 

  • MUDr. Šimon Ondruš
Téma:  Morfologické a funkční aspekty repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě depresivní poruchy
 
 
 
Téma: Využití rTMS u návykových poruch
Školitel: MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
 
 
Téma: Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na funkční aspekty schizofrenie
 
 
Téma: Problematika rezistentní schizofrenie
 

 
  Seznam studentů DSP oboru Neurovědy - společné pracoviště s 1. NK FNuS
 
Téma: Sociální kognice u schizofrenie

 

Téma: "Diagnostika a predikce průběhu schizofrenie s využitím informací o morfologii a funkci mozku"
 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno