Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Pregraduální vzdělávání

Psychiatrická klinika LF MU je zapojena do výuky studentů Lékařské fakulty v těchto oborech: 

 • Obor "Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce" 

 • Obor: "Zubní lékařství v českém i anglickém jazyce"

 • Obor: "Bakalářské obory v českém i anglickém jazyce"

 • Obor: "Navazující magisterské obory v českém i anglickém jazyce"


Rozpis výuky předmětů pro jednotlivé obory:

 

Výuka předmětu Psychiatrie-přednáška a Psychiatrie-cvičení pro:

 • 5. ročník - obor Všeobecné lékařství - jarní semestr/podzimní semestr 35 hod./40 hod.
 • 5. ročník – obor Všeobecné lékařství v AJ (cizinci) - jarní semestr/podzimní semestr
 • 5. ročník - obor Zubní lékařství - podzimní semestr 45 hod.
 • 5. ročník - obor Zubní lékařství v AJ (cizinci) - podzimní semestr

 

Výuka předmětu Ošetřovatelství v psychiatrii-předn. + cvičení pro bakalářské studium:

 • 3. ročník – obor Fyzioterapie a rehabilitace - podzimní semestr 15 hod.
 • 3. ročník – obor Ošetřovatelství - podzimní semestr 15 hodin

 

Výuka předmětu Ošetřovatelské péče v psychiatrii-předn.+ cvičení pro bakalářské studium:

 • 3. ročník – obor Porodní asistentka – jarní semestr 30 hodin

 

Výuka předmětu Neodkladná péče v psychiatrii-přednáška pro bakalářské studium: 

 • 3. ročník - obor Zdravotnický záchranář - jarní semestr 30 hodin

 

Výuka předmětu Psychiatrie-přednáška pro navazující Mgr studium:

 • 2. ročník – obor Fyzioterapie a rehabilitace - podzimní semestr 30 hodin
 • 2. ročník – obor Optometrie – podzimní semestr 30 hodin

 

Výuka předmětu Výživa v psychiatrii-přednáška + cvičení pro navazující Mgr studium:

 • 2. ročník - obor Nutriční terapie - podzimní semestr 30 hodin

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno