Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Bc obor FYZI a VS: Psychiatrie a Ošetřovatelství v PSY

 

SPOLEČNÁ VÝUKA PRO Bc OBOR "FYZI" A "VS"

 BFPY051p Psychiatrie 

 • Přednášky pro Bc obor Fyzioterapie probíhají pouze v podzimním semestru.

 

BSPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

 • Přednášky pro Bc obor Všeobecná sestra probíhají pouze v podzimním semestru.

Anotace - Rozvrh - Studijni_literatura - Informace_k_organizaci_vyuky - Informace_k_ukonceni_predmetu

 

Anotace - společná pro oba Bc obory

Cílem předmětu je:

 • Seznámení se se základními principy léčby v psychiatrii a léčebnými postupy v péči o nemocné s poruchou psychických funkcí. Studenti budou seznámeni s poruchami jednotlivých psychických funkcí, se základními psychiatrickými pojmy a s projevy nejčastějších psychických onemocnění. Dále jim budou přednášeny základy terapie psychických poruch – farmakoterapie, psychoterapie a další biologické způsoby léčby, zásady komunikace s psychicky nemocnými a problematika dětské psychiatrie – pedopsychiatrie.
 • Výuka má charakter prohlubující a rozšiřující.

Rozvrh - společný pro oba Bc obory

Přednášky pro oba Bc obory začínají společně, tj. v 11.00 hodin, doba trvání přednášky je však pro jednotlivé obory rozdílná (viz níže).

Přednášky z předmětu Psychiatrie pro Bc obor Fyzioterapie probíhají vždy v pondělí od 11.00 do 11.50 hod. v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno - Bohunice, pavilon G, 2. podlaží.

Přednášky z předmětu Ošetřovatelství v psychiatrii pro Bc obor Všeobecná sestra probíhají vždy v pondělí od 11.00 do 12.40 hod. v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno - Bohunice, pavilon G, 2. podlaží. 

Rozpis přednášek z Psychiatrie a Ošetřovatelství v psychiatrii pro Bc obory FYZI a VS najdete zde:

Bc_podzim_2017.pdf

 


 Studijní literatura - společná pro oba Bc obory

POVINNÁ LITERATURA

 1. KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů.In Portál LF MU (on-line). Dostupné z:  http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html

 3. MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

 

 1. RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi,. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. 

 2. ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. 

 3. ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036.

 4. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie., 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220.


Informace k organizaci výuky pro Bc obory

 • Výuka je založena na přednáškách s interaktivními prvky 

 • Studenti jsou upozorněni na literaturu, která se detailněji uvedenými tématy zabývá

 • Výuka probíhá formou přednášek a je ukončena pro oba Bc obory zkouškou


Informace k ukončení předmětu pro Bc obory

 

 • Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná přítomnost na přednáškách

 • Je povolena nejvýše 1 omluvená absence.

 • V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku

 • Zkouška probíhá formou písemného testu

 • Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi

 • Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek

 


 

 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno