Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Bc obor FYZI a VS: Psychiatrie a Ošetřovatelství v PSY

 

VÝUKA PŘEDMĚTU BFPY051p a BSPY051p V JARNÍM SEMESTRU NEPROBÍHÁ.

 

Stránka je v úpravě.

Údaje pro předmět Psychiatrie - přednáška a Ošetřovatelství v psychiatrii-přednáška pro 3. ročník Bc studia, obor Fyzioterapeut a Všeobecná sestra, budou aktualizovány do konce srpna 2017.

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno