Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Bc obor VS komb. forma: Ošetřovatelství v PSY

 

VÝUKA PŘEDMĚTU BDPY051p a BDPY051x V JARNÍM SEMESTRU NEPROBÍHÁ.

Stránka je v úpravě. 

Údaje pro předmět Ošetřovatelství v psychiatrii-přednáška a Ošetřovatelství v psychiatrii-odborná praxe pro 2. ročník Bc studia, obor Všeobecná sestra - kombinovaná forma, budou aktualizovány do konce srpna 2017.

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno