Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Mgr obor VYZI: Výživa v PSY

 

MNVP091p Výživa v psychiatrii - přednáška

 • Přednášky pro navaz. Mgr obor Nutriční specialista probíhají pouze v podzimním semestru

 

MNVP091c Výživa v psychiatrii - cvičení

 • Praktická cvičení pro navaz Mgr. obor Nutriční specialita probíhají pouze v podzimním semestru

Anotace - Rozvrh - Studijni literatura - Informace_k_organizaci_vyuky - Informace_k_ukonceni_predmetu

 

Anotace

 • Cílem předmětu Výživa v psychiatrii (přednáška i cvičení) je seznámení se s různými psychickými nemocemi a vlivem výživy na jejich vznik, vývoj a průběh léčby
 • Studenti jsou seznámeni s metabolismem u mentální anorexie a bulimie i se závažnými tělesnými důsledky a komplikacemi při poruchách příjmu potravy
 • V oblasti speciální psychiatrie jsou prezentovány nejčastější psychické choroby a léčebné metody jakož i biologické způsoby léčby s ohledem na obor nutriční terapeut se specializací
 • Na konci tohoto kurzu bude student schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při léčbě psychiatrických pacientů v oblasti výživy v rámci týmového přístupu k léčbě pacientů

 

Rozvrh

Přednášky k předmětu Výživa v psychiatrii - přednáška pro navaz. Mgr studium Nutriční specialista probíhají vždy v úterý od 11.00 do 12.40 hod. v klubovně Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 2. podlaží - zadní trakt.

Aktuální rozvrh předmětu Výživa v psychiatrii (přednáška i cvičení) na podzim. sem. 2017/18

Podrobný rozvrh s rozpisem témat najdete zde: Vyziva_v_psychiatrii_podzim_2017.doc

 


Studijní literatura

POVINNÁ LITERATURA

 1. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Luboš SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii: teoretické předpoklady. Praktická doporučení. Osobní zkušenosti. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2000. 270 s. ISBN 8085912333

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

 1. KRCH, František David. Bulimie : jak bojovat s přejídáním. 3. dopl. a přeprac. vydání. Praha: Grada, 2008. 195 s. ISBN 9788024721309

 2. KRCH, František David. Mentální anorexie. 3. přepracované vydání. Praha: Portál, 2010. 259 stran. ISBN 9788073678074


 

Informace k organizaci výuky

 • Výuka je založena na přednáškách s interaktivními prvky a na nácviku praktických dovedností u lůžka pacientů na oddělení JIP PK
 • Speciální tématika je presentována odborníky v této oblasti
 • Studenti jsou upozorněni na literaturu, která se detailněji uvedenými tématy zabývá
 • Jednotlivé přednášky i cvičení předmětu Výživa v psychiatrii jsou zakončovány diskuzí

Informace k ukončení předmětu

 • Předmět Výživa v psychiatrii (přednáška i cvičení) je ukončen písemným testem z obecné psychiatrie
 • Vyžaduje se 100 % účast na výuce (ojedinělou nepřítomnost na výuce řešit s dr. Navrátilovou)

 

 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno