Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Mgr obor VYZI: Výživa v PSY

 

VÝUKA PŘEDMĚTU MNVP091p a MNVP091c V JARNÍM SEMESTRU NEPROBÍHÁ. 

 

Stránka je v úpravě.

Údaje pro předmět Výživa v psychiatrii-přednáška a Výživa v psychiatrii-cvičení pro 2. ročník navazujícího Mgr studia, obor Nutriční terapeut, budou aktualizovány do konce srpna 2017.

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno