Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Mgr obory FYZI a OPTO: PSY-přednáška

 

SPOLEČNÁ VÝUKA PRO Mgr OBOR "FYZI" A "OPTO"

MFPY091 Psychiatrie 

 • Přednášky pro navaz. Mgr. obor Fyzioterapie probíhají pouze v podzimním semestru

 

MPPY091 Psychiatrie

 • Přednášky pro navaz. Mgr. obor Optometrie probíhají pouze v podzimním semestru

Anotace - Rozvrh - Studijni_literatura - Informace_k_organizaci vyuky - Informace_k_ukonceni_predmetu

 

Anotace - společná pro oba Mgr obory

Student je schopen po absolvování předmětu:

 • definovat základní psychické funkce
 • porozumět poruchám základních psychických funkcí
 • popsat projevy nejčastějších psychických poruch
 • posoudit terapeutické možnosti

 

Rozvrh - společný pro oba Mgr obory

Přednášky z psychiatrie pro Mgr obory Fyzioterapie a Optometrie se konají vždy v pondělí od 13.00 do 14.40 hod. v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno - Bohunice, pavilon G, 2. podlaží. 

Aktuální rozvrh pro oba navazující Mgr. obory na podzimní semestr 2017/18

Rozpis přednášek z Psychiatrie pro navaz. Mgr obory Fyzioterapie a Optometrie najdete zde:

 Mgr_podzim_2017.pdf


 

Studijní literatura - společná pro oba Mgr obory

POVINNÁ LITERATURA

 1. KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

 1. RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824

 2. ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942

 3. ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036

 4. KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220


Informace k organizaci výuky pro navaz. Mgr obory

 • Výuka je založena na přednáškách s interaktivními prvky
 • Studenti jsou upozorněni na literaturu, která se detailněji uvedenými tématy zabývá
 • Výuka probíhá formou přednášek a je ukončena kolokviem

Informace k ukončení předmětu pro navaz. Mgr obory

 • Pro udělení kolokvia je nutná přítomnost na přednáškách
 • Je povolena nejvýše 1 omluvená absence
 • V případě více absencí je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku
 • Další podmínkou udělení kolokvia je úspěšné absolvování písemného testu
 • Test obsahuje 10 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi
 • Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 6 otázek

 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno