Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Zubní lékařství: PSY-přednáška

 

VÝUKA PŘEDMĚTU ZLPY0911p V JARNÍM SEMESTRU NEPROBÍHÁ.

Stránka je v úpravě.

Údaje pro předmět Psychiatrie - přednáška pro 5. ročník ZL budou aktualizovány do konce června 2017.             

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno