Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Zubní lékařství: PSY-přednáška

 

ZLPY0911p Psychiatrie - přednáška

 • Výuka probíhá pouze v podzimním semestru

 Anotace - Rozvrh - Studijní_literatura - Informace_ke_zkouskam - Otazky_ke_zkouskam

    Anotace

 • Cílem předmětu je získat základní znalosti o nejdůležitějších psychických poruchách včetně jejich léčby                a problematiky komunikace s psychiatrickými pacienty

Rozvrh

 • Přednášky z Psychiatrie pro 5. ročník Zubního lékařství se konají vždy v úterý od 15.30 do 17.10 hodin v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 2. podlaží.

Aktuální rozvrh přednášek z Psychiatrie pro 5. ročník Zubního lékařství 

 Rozpis přednášek na podzimní semestr 2017/18 najdete zde:  PREDNASKY_ZL_podzim_17.doc


Studijní literatura

POVINNÁ LITERATURA:

 1. ČEŠKOVÁ, Eva a ŽOURKOVÁ, Alexandra. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství.     Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnickcýh oborů. Portál LF MU (online), 2008, 2011. Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-474-vybrane-kapitoly-z-psychiatrie-pro-zubni-lekarstvi.html

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, ČEŠKOVÁ, Eva a DRTÍLKOVÁ, Ivana. Obecná a speciální psychiatrie.       Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál LF MU (online). Dostupné z: portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html

 3. ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 192 s., ISBN 80-718-4494-2

 4. ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Dotisk. Praha: Karolinum, 1996, 206 s., ISBN 80-718-4203-6.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

 1. HÖSCHL, Cyril (ed.), Jan LIBIGER (ed.) a Jaromír ŠVESTKA (ed.). Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vydání,      Praha: TIGIS, 2004, 883 s. ISBN 80-900-1307-4. Vybrané kapitoly: Psychopatologie (Obecná psychiatrie): str. 295-338; Psychofarmaka: str. 695 - 762; Kapitoly ze Speciální psychiatrie: str. 339 - 629

 2. RABOCH, Jiří a PAVLOVSKÝ, Pavel. Psychiatrie, vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012, 466 s. ISBN 978-80-    246-1985-9.

 3. RABOCH, Jiří, PAVLOVSKÝ, Pavel a JANOTOVÁ, Dana. Psychiatrie: minimum pro praxi, 5. vyd., Praha,      Triton, 2012, 239 s. ISBN 978-807387-582-4.

Informace k ukončení předmětu a zkouškám 

 • Ke zkoušce z předmětu Psychiatrie - přednáška se student může přihlásit až po absolvování předmětu Psychiatrie - cvičení (ZLPY0911c) 
 • Ke zkoušce se studenti přihlašují v IS MUNI (kód předmětu ZLPY0911p) nebo se při ukončení stáží domluví se sekretářkou PK na zkouškových termínech a sekretářka při vypisování do IS MUNI studenty na jednotlivé termíny sama přihlásí
 • Zkouška je ústní a skládá se ze 2 otázek: A - Obecná psychiatrie, B - Speciální psychiatrie

 

Otázky ke zkouškám

Seznam okruhů ke zkoušce z předmětu Psychiatrie - přednáška (ZLPY0911p) najdete zde: 

Otazky_psychiatrie_ZL.doc


 

 

     

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno