Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Zubní lékařství: PSY-cvičení

 

ZLPY0911c Psychiatrie - cvičení

 • Výuka probíhá pouze v podzimním semestru

 

Anotace - Rozvrh - Informace_k_vyuce - Informace_k_ukonceni_predmetu - Studijni literatura

 

Anotace

 • V rámci výuky daného předmětu jsou studenti seznámeni s postavením psychiatrie v zubním lékařství.
 • Během studia získávají přehled o možných duševních chorobách, klinických projevech, jejich léčení a ošetřování.
 • Důraz je kladen na zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými při zubním ošetření

 

Rozvrh

Aktuální rozvrh předmětu Psychiatrie - cvičení pro ZL na podzimní semestr 2017/18 

Rozpis témat výuky najdete zde: Rozvrh_seminare_ZL_podzim_2017.doc

 


 

Informace k výuce

 • Výuka probíhá ve 14. týdnu semestru, tj. od 18. do 22. 12. 2017 vždy od 7.30 do 9.45 h v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 2. podlaží. 
 • Výuka je společná pro obě studijní skupiny 5. ročníku Zubního lékařství (st. skupina 13 a 14)
 • Výuka probíhá formou seminářů, kazuistik a diskuse o probraných tématech

Informace k ukončení předmětu

 • Ukončení zápočtem
 • Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na výukových seminářích
 • Neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu
 • V případě omluvené absence (jsou povoleny nejvýše 2 omluvené absence) je nutné domluvit se na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku. Kontakt: Bartecek.Richard@fnbrno.cz

 

Studijní literatura

 

POVINNÁ LITERATURA:

 1. ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál LF MU [online]. 2008, 2011 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/clanek-474-vybrane-kapitoly-z-psychiatrie-pro-zubni-lekarstvi.html

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál LF MU [online]. 2006, 2011 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html

 3. ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 192 s. ISBN 80-718-4494-2

 4. ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Dotisk Praha: Karolinum, 1996, 206 s. ISBN 80-718-4203-6

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 1. HÖSCHL, Cyril (ed.), Jan LIBIGER (ed.) a Jaromír ŠVESTKA (ed.). Psychiatrie. 2. dopl. a opr. vyd. Praha: TIGIS, 2004, 883 s. ISBN 80-900-1307-4. Vybrané kapitoly: Psychopatologie (Obecná psychiatrie): str. 295 – 338; Psychofarmaka: str. 695 – 762; Kapitoly ze speciální psychiatrie: str. 339 – 629.

 2. RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012, 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9.

 3. RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie: minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012, 239 s. ISBN 978-80-7387-582-4.


 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno