Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty

Aktuální projekty

AZV 15-30062A Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., LF MU - hlavní řešitel
Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., FNuSA - spoluřešitel
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., FN Brno - spoluřešitel
 

 

Podrobnosti Detail

AZV 15-31063A Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě na míru schizofrenním pacientům

Doc. Yuh-Man Wadeley, Ph.D., LF MU - hlavní řešitel
Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., FN Brno - spoluřešitel
Podrobnosti Detail

IP MZ ČR Elektrofyoziologické koreláty a neurostimulační ovlivnění kognitivních a afektivních procesů ve zdraví a nemoci

Hlavní řešitel za PK FN Brno: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky

Podrobnosti Detail


Proběhlé projekty

NT13437-4 Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.                                                                                                            Spoluřešitel: doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Podrobnosti Detail

NR 9893-4 Predikce průběhu iniciálních fází schizofrenie pomocí morfologie mozku

Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
 

Podrobnosti Detail

NR 9890-4 Funkční mozkové koreláty související s léčbou negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Podrobnosti Detail

NR 9855-4 Anatomická a funkční konektivita motorických oblastí CNS u schizofrenie

Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Podrobnosti Detail

NR 9676-4 Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie

Hlavní řešitel: PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Spoluřešitel: MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Podrobnosti Detail

Rizikové faktory u perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD). Longitudinální,klinická a molekulárně-genetická studie

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Podrobnosti Detail

Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie.

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., spoluřešitel: PhDr. Hana Kučerová, Ph.D.

Podrobnosti Detail

Atypická antipsychotika druhé generace a hyperprolaktinémie

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Podrobnosti Detail

Ovlivnění negativních příznaků schizofrenie pomocí rTMS v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Podrobnosti Detail

Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Podrobnosti Detail

Klinické a molekulárně genetické koreláty hyperkinetické poruchy u dětí

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Podrobnosti Detail

Velikost hippokampu u prvních epizod schizofrenie

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Podrobnosti Detail

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno