Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty Ovlivnění negativních příznaků schizofrenie pomocí rTMS v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


URL URL: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=NR7986

Studie se zabývá zkoumáním účinnosti vysokofrekvenční stimulace levého dorzolaterálního prefrontálního kortexu pomocí rTMS na negativní příznaky schizofrenie v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno