Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty NR 9890-4 Funkční mozkové koreláty související s léčbou negativních příznaků schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


URL URL: http://www.isvav.cz/h11/projectDetail.do;jsessionid=E8356AAFE864B2A451CE7DA3D2F5F72D?rowId=NS9890

Hlavním cílem projektu je prokázání souvislosti mezi dynamikou neuronální aktivity mozku a změnou intenzity negativních příznaků schizofrenie působením vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách dvojitě zaslepené, randomizované studie.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno