Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty AZV 15-30062A Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., LF MU - hlavní řešitel
Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., FNuSA - spoluřešitel
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., FN Brno - spoluřešitel
 

 


Impulzivita je významný rys provázející množství neuropsychiatrických poruch a komplikuje jejich léčbu i průběh. V kontrastu k jejímu častému výskytu a důsledcích známe relativně málo o její neurobiologii. Navíc není dostupná efektivní léčba, což může být důsledkem neadekvátní definice impulsivity spolu s nedostatečným rozlišením fenomenologicky podobných, neurobiologicky však odlišných procesů. Předmětem projektu je vývoj nové léčby impulzivity. Je složen z několika souvisejících částí, které začínají detailním popisem impulzivity u neuropsychiatrických poruch s četnou manifestací impulzivního chování - Parkinsonovy choroby, Hyperkinetické poruchy a Hraničního typu emočně-nestabilní poruchy osobnosti. Následně budou popsány klinické důsledky výskytu impulzivity u těchto poruch, bude hodnocena funkční neuroanatomie a elektrofyziologie, které budou vést léčbu pomocí transkraniální magnetické stimulace.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno