Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie.

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., spoluřešitel: PhDr. Hana Kučerová, Ph.D.


URL URL: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do;jsessionid=5F16825AB73125F93B8D3EBCF9DF29D9?rowId=NR7986

Studie se zabývá zkoumáním účinnosti vysokofrekvenční stimulace levého dorzolaterálního prefrontálního kortexu pomocí rTMS na negativní příznaky schizofrenie v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno