Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty Atypická antipsychotika druhé generace a hyperprolaktinémie

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.


URL URL: https://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do;jsessionid=2629731AA416BCE039DA8A5592F2DEC4?rowId=NR8466

Cílem projektu je zjistit biologickou aktivitu hyperprolaktinémie po antipsychoticích druhé generace a případný vývoj tolerance k ní. Do studie bude zařazeno minimálně 120 nemocných, kteří budou léčeni po 12 měsíců. Biologická aktivita prolaktinémie bude sledována pomocí koncentrací estradiolu, FSH a LH a výskytu endokrinních a sexuálních nežádoucích účinků. Výsledky budou podkladem pro doporučení či omezení terapie antipsychotiky druhé generace.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno