Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.


URL URL: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=NR7990

Práce se zabývá zmapováním profilu kognitivních funkcí u depresivní poruchy a jejich dynamikou v souvislosti se změnou symptomatologie po léčbě.Dále srovnává profil kognitivních funkcí u depresivní poruchy a schizofrenie z hlediska dílčích komponent.


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno