Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Výzkumné projekty a granty Velikost hippokampu u prvních epizod schizofrenie

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.


URL URL: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=NF7028

Práce se zabývá sledováním vztahu mezi velikostí hippokampu a klinickými, biochemickými a kognitivními parametry cílenými na funkci frontálního laloku. Tyto vztahy budou sledovány longitudinálně. Bude také stanoven jejich význam pro prognozu onemocnění.

Závěrečná zpráva


Zpět

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno