Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

ZAMĚSTNANCI

 


Přednosta kliniky
Kašpárek Tomáš, prof. MUDr. Ph.D. 

 

Zástupce přednosty kliniky pro školství
Barteček Richard, MUDr. Ph.D.

 

Zástupce přednosty kliniky pro zdravotnictví
 primář MUDr. Oldřich Synek
 

Profesoři
Bareš Martin, prof. MUDr., Ph.D.
Češková Eva, prof. MUDr., CSc. 
  
Kašpárek Tomáš, prof. MUDr., Ph.D
Žourková Alexandra, prof. MUDr., CSc.

 

Docenti
Ryšánek Radek, doc. MUDr., CSc. 

 

Odborní asistenti
Barteček Richard, MUDr., Ph.D. 
Damborská Alena, MUDr., Ph.D.
Hořínková Jana, MUDr.
Huttlová Jitka, MUDr., Ph.D.
Krmíček Václav, MUDr.
Roman Robert, MUDr., Ph.D.
Theiner Pavel, MUDr., Ph.D.
Ustohal Libor, MUDr. Bc., Ph.D.

 

Asistenti
Knejzlíková Terézia, Mgr. 
Linhartová Pavla, MUDr., Bc.
Lošák Jan, MUDr., Bc.
Mayerová Michaela, MUDr. (MD)

 

Vědeckovýzkumní pracovníci
Širůček Jan, Mgr., Ph.D.

 

Odborní pracovníci
Lamoš Martin, Ing.

 

Neučitelští pracovníci
Kuhn Matyáš, Mgr.
Pazderová Jana
 
Zemánková Petra, Mgr.

 

Externí pracovníci
Drtílková Ivana, prof. MUDr., CSc.
Hlavatá Pavlína, Mgr. 

 

Lékaři
Albrechtová Lenka, MUDr.
 Cejpková Andrea, MUDr.
 Czeczotková Karolína, MUDr.
 Dudešková Soňa, MUDr.
 Dudová Lenka, MUDr.
 Fiala Adam, MUDr.
 Hogenbuchová Zuzana, MUDr.
 Hojgrová Marie, MUDr.
 Holcapflová Libuše, MUDr.
 Jiroutová Patricie, MUDr. 
 Kubicová Eva, MUDr.
 Lamačová Iva, MUDr.
 Leznarová Dominika, MUDr.
 Lipová Petra, MUDr.
 Mihulová Hana, MUDr. 
 Najmanová Jana, MUDr.
  Navrátilová Miroslava, MUDr.
 Ondruš Šimon, MUDr.
 Palčíková Ivana, MUDr.
 Rodáková Irena, MUDr.
 Štrocholcová Petra, MUDr.
 Šutáková Monika, MUDr.
 Švestka Jaromír, prof. MUDr., DrSC.
 Všetička Jan, MUDr.
 
 
Psychologové
 Blažková Milena, PhDr.
 Dufek Jan, Mgr.
 Fedorová Sylvie, Mgr.
 Filová Alena, Ph.Dr., Ph.D. (MD)
 Janáková Hana, Mgr.
 Janasová Kateřina, Mgr.
 Komárková Irena, Mgr., Ph.D. (MD)
 Langová Šindelářová Marcela, PhDr.
 Pokorná Zuzana, Mgr.
 Svěrák Tomáš, Mgr.
 Světlák Miroslav, PhDr., Ph.D.
 Štejgerlová Lucie, Mgr.
 Valková Barbora, Mgr.
 Víchová Monika, Mgr.
 Ženčáková Tereza, Mgr. 
 
 
Vrchní sestra
 Švestková Milena
 
 
Staniční sestry
 Holubová Božena
 Kumanová Jindřiška
 Malinová Marie, Bc.
 Michálková Kateřina
 Večeřová Monika
 Žúbor Jozef, Mgr. 
 
 
Vedoucí ergoterapeutických dílen
 Jana Dufková
 
 
 
 
 


 

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno