Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje

1.MUDr. Richard Barteček, Ph.D.
zástupce pro vědu a výzkum
sekundární lékař na odd. 22
tel.: +420 532 232 068, 2 069, 2 084,
e-mail:
2.Mgr. Milena Blažková

pycholog na odd. 22

tel.: 532 233 885 (2 068)
e-mail:
3.MUDr. Andrea Cejpková

vedoucí lékařka na odd. 24 a KC

tel.: 532 232 070, 2 335
e-mail:
4.MUDr. Karolína Czeczotková

vedoucí lékař na odd. 22

tel.: +420 532 232 069
e-mail:
5.Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
profesorka
ambulantní lékařka
tel.: +420 532 232 560
fax: + 420 532 233 706
e-mail:
6.MUDr. Eva Dokoupilová

 Sekundární lékař odd. 21

tel.: 532 232 081
e-mail:
7.Hana Doušková

sekretářka pro zdravotnictví

tel.: +420 532 232 059
fax: +420 532 233 706
e-mail:
8.Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
profesorka
sekundární lékařka na odd. 21
tel.: +420 532 232 056, 2 052
fax: + 420 532 233 706
e-mail:
9.MUDr. Soňa Dudešková
Sekundární lékařka na JIPP
tel.: +420 532 232 376
e-mail:
10.MUDr. Lenka Dudová

lékařka na ambulanci PK

tel.: +420 532 232 332
e-mail:
11.Mgr. Jan Dufek
psycholog na odd. 24
tel.: +420 532 232 886, 2 335
e-mail:
12.Jana Dufková

 Vedoucí ergoterapeut

tel.: 532 232 715
e-mail:
13.Mgr. Sylvie Fedorová

psycholog na odd. 22

tel.: +420 532 233 885, 2 094
e-mail:
14.MUDr. Adam Fiala

sekundární lékař na koedukovaném odd. 24 a KC

tel.: +420 532 232 334
e-mail:
15.MUDr. Zuzana Hogenbuchová
vedoucí lékař ambulance PK
tel.: +420 532 232 051, 094
fax: +420 532 233 706
e-mail:
16.MUDr. Libuše Holcapflová
Lékařka na dětské psychiatrické ambulanci (pondělí, úterý)
 
tel.: +420 532 232 347
e-mail:
17.Božena Holubová

vedoucí sestra ambulance PK

tel.: +420 532 232 088, 2 094
fax: +420 532 232 088, 2 094
e-mail:
18.MUDr. Jana Hořínková

lékařka na ambulanci PK

tel.: 532 232 2080, 2 094
e-mail:
19.Mgr. Hana Janáková

psycholožka na odd. 23

tel.: +420 532 232 061, 071
e-mail:
20.Mgr. Kateřina Janasová
Psycholog na odd. 21
tel.: +420 532 232 339
e-mail:
21.MUDr. Patricie Jiroutová

sekundární lékař na odd. JIPP

tel.: +420 532 232 376
e-mail:
22.Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
přednosta kliniky
ambulantní lékař
tel.: +420 532 232 057, 2 053
fax: + 420 532 233 706
e-mail:
23.Mgr. Terézia Knejzlíková (Bernátová)

psycholog na odd. 24 a KC

tel.: +420 532 232 315, 2 335
e-mail:
24.Mgr. Irena Komárková

psycholožka na odd. 24

tel.: +420 532 235, 2 333
e-mail:
25.MUDr. Václav Kostrouch

 Sekundární lékař na KC

tel.: +420 532 232 076
e-mail:
26.MUDr. Václav Krmíček

sekundární lékař KC + 24 na zkrácený pracovní úvazek

tel.: +420 532 232 070, 2 335
e-mail:
27.MUDr. Pavel Křenek

 Sekundární lékař odd. 23

tel.: 532 232 071
e-mail:
28.MUDr. Eva Kubicová
sekundární lékařka na odd. 21 (pondělí, úterý, středa dopoledne)
ambulantní lékařka na dětské ambulanci PK (středa odp., čtvrtek, pátek)
tel.: 532 232 081, 2 312
e-mail:
29.Jindřiška Kumanová

Staniční sestra na odd. 21

tel.: 532 232 052
e-mail:
30.PhDr. Marcela Langová-Šindelářová

klinická psycholožka na KC se zkráceným úvazkem

tel.: +420 532 232 066
e-mail:
31.Mgr., Bc. Pavla Linhartová

Psycholog na částečný úvazek + asistent pro výuku

tel.: +420 532 232 315
e-mail:
32.MUDr. Petra Lipová

sekundární lékařka na odd. 21

tel.: +420 532 232 081, 2 312
e-mail:
33.MUDr., Bc. Jan Lošák

sekundární lékař na odd. 22 se zkráceným úvazkem

tel.: +420 532 232 069, 2 050
e-mail:
34.Marie Malinová

staniční sestra Koedukovaného odd. 24 a Krizového centra

tel.: 532 232 333
e-mail:
35.MUDr. Michaela Mayerová

Sekundární lékařka na odd. 23 + PGS

tel.: +420 532 232 074, 071
e-mail:
36.Martina Mičková

 Vedoucí zdravotní sestra terénního ošetřovatelského týmu CDZ při PK FN Brno

tel.: +420 532 231 908 (1 909)
e-mail:
37.MUDr. Hana Mihulová
Konziliární lékař Psychiatrické kliniky
tel.: +420 532 232 062
e-mail:
38.Kateřina Michálková

 Staniční sestra odd. JIPP

tel.: +420 532 232 376
e-mail:
39.MUDr. Jana Najmanová

sekundární lékařka na odd. 21 (pouze úterý)

tel.: +420 532 232 083, 2 052
e-mail:
40.MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
interní lékařka na odd. JIPP
lékařka interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy
tel.: +420 532 232 348, 3 276
e-mail:
41.MUDr. Marie Obdržálková (Hojgrová)

sekundární lékařka na odd. 23 p>

tel.: +420 532 232 068, 2 069
e-mail:
42.MUDr. Šimon Ondruš

sekundární lékař na odd. 22

tel.: +420 532 232 068, 069
e-mail:
43.MUDr. Ivana Palčíková

lékařka na odd. 24 a KC

tel.: 532 232 076
e-mail:
44.Jana Pazderová

sekretářka pro školství

tel.: +420 532 232 053
fax: +420 532 233 706
e-mail:
45.Mgr. Zuzana Pokorná
psycholog
tel.: +420 532 233 885
e-mail:
46.MUDr. Irena Rodáková

sekundární lékařka na odd. 22

tel.: +420 532 232 078, 2 076
e-mail:
47.MUDr. Robert Roman, Ph.D.
sekundární lékař na odd. 23
tel.: +420 532 232 050 (071)
e-mail:
48.Doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.
docent
sekundární lékař na odd. JIPP
tel.: +420 532 232 058, 2 376
e-mail:
49.Mgr. Tomáš Svěrák

 Psycholog na odd. 24 + KC

tel.: +420 532 232 050 (2 335)
e-mail:
50.PhDr., Mgr. Miroslav Světlák, Ph.D.
dětský ambulantní psycholog (pouze úterý a částečně čtvrtek)
 
tel.: +420 532 232 089, 2 092
e-mail:
51.Prim. MUDr. Oldřich Synek

primář Psychiatrické kliniky

tel.: +420 532 232 302, 2 059
fax: +420 532 233 706
e-mail:
52.Mgr. Lucie Štejgerlová
psycholog na KC (zkrácený úvazek)
tel.: +420 532 232 335 (886)
e-mail:
53.MUDr. Petra Štrocholcová

 Sekundární lékař odd. 23

tel.: +420 532 232 071
e-mail:
54.MUDr. Monika Šutáková

 sekundární lékařka odd. 22

tel.: +420 532 232 069
e-mail:
55.Milena Švestková

vrchní sestra

tel.: +420 532 232 303
fax: +420 532 233 706
e-mail:
56.MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
vedoucí lékař na odd. 21
vedoucí lékař na specializované sexuologické ambulanci
tel.: + 420 532 232 081, 2 064
e-mail:
57.Mgr. Lenka Tříletá

Psycholožka na Odd. dětské a dorostové psychiatrie

Psycholožka na ambulanci Dětské a dorostové psychiatrie

tel.: +420 532 232 089, 2 092
e-mail:
58.Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
vedoucí lékař odd. 23
odborný asistent
tel.: +420 532 232 071, 2 229
e-mail:
59.Mgr. Barbora Valková

psycholožka na odd. 23

tel.: +420 532 232 071, 2 342
e-mail:
60.Monika Večeřová

staniční sestra na odd. 23

tel.: +420 532 232 071
e-mail:
61.Dana Winklerová

dokumentátorka

tel.: +420 532 232 346
e-mail:
62.Mgr. Tereza Ženčáková

vedoucí klinických psychologů

tel.: +420 532 232 066, 2 035
e-mail:
63.Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
profesorka
lékařka specializované sexuologické ambulance
tel.: +420 532 232 072
fax: +420 532 233 706
e-mail:
64.Mgr. Jozef Žúbor

staničí "sestra" na odd. 22

tel.: +420 532 532 068
fax: +420 532 233 706
e-mail:

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno