Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Petra Štrocholcová

MUDr. Petra Štrocholcová

 Sekundární lékař odd. 23

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 071


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno