Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Václav Kostrouch

MUDr. Václav Kostrouch

 Sekundární lékař na KC PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 076


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno