Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Zuzana Hogenbuchová

MUDr. Zuzana Hogenbuchová

vedoucí lékařka ambulance PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 051, 094
fax:+420 532 233 706


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno