Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.

interní lékařka na odd. JIP PK FN Brno
lékařka interní ambulance pro poruchy metabolismu a výživy PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 348, 3 276


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno