Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje Mgr. Jan Dufek

Mgr. Jan Dufek

psycholog na odd. 24 PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 886, 2 335


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno