Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

vedoucí lékař na odd. 21 PK FN Brno
vedoucí lékař sexuologické ambulance PK FN Brno
odborný asistent pro výuku na PK LF MU

Kontakty:

e-mail:
tel.:+ 420 532 232 081, 2 064
Osobní stránka:https://www.muni.cz/en/people/19787-pavel-theiner?lang=cs


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno