Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Karolína Czeczotková

MUDr. Karolína Czeczotková

vedoucí lékařka na odd. 22 PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 069


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno