Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje Dana Winklerová

Dana Winklerová

dokumentátorka PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 346


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno