Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje Marie Malinová

Marie Malinová

staniční sestra Koedukovaného odd. 24 a Krizového centra

Kontakty:

e-mail:
tel.:532 232 333


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno