Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje Mgr. Barbora Valková

Mgr. Barbora Valková

psycholožka na odd. 23

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 071, 2 342


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno