Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje Mgr. Jozef Žúbor

Mgr. Jozef Žúbor

staničí "sestra" na odd. 22

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 532 068
fax:+420 532 233 706


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno