Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje Doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.

Doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc.

docent PK LF MU
sekundární lékař na odd. JIP PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 058, 2 376
Osobní stránka:http://www.muni.cz/people/596?lang=cs


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno