Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Patricie Jiroutová

MUDr. Patricie Jiroutová

vedoucí lékařka odd. JIPP PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 376


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno