Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Šimon Ondruš

MUDr. Šimon Ondruš

sekundární lékař na odd. 22

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 068, 069


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno