Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje Mgr. Terézia Knejzlíková (Bernátová)

Mgr. Terézia Knejzlíková (Bernátová)

psycholog na odd. 24 a KC

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 315, 2 335


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno