Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Kdo u nás pracuje MUDr. Monika Šutáková

MUDr. Monika Šutáková

 sekundární lékařka odd. 24 + KC PK FN Brno

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 532 232 069


Zpět na výpis

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno