Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Ergoterapie

 

Ergoterapeutické dílny

Vedoucí ergoterapeutů: Jana Dufková

Ergoterapie je součástí komplexní péče o pacienty již od založení psychiatrické kliniky. Jedná se o jednu z nejstarších terapeutických metod, jejíž vznik přímo souvisí s péčí o pacienty s psychickým onemocněním.


Terapeutickým prostředkem ergoterapie je aktivita, která vychází z aktuálních potřeb pacientů a zahrnuje oblast ADL (aktivit denního života), pracovních a volnočasových aktivit. Tato forma terapie doprovází pacienty od příjmu na kliniku až po jejich propuštění.


Ergoterapie je k dispozici pacientům na uzavřených odděleních a následně v ergoterapeutických dílnách, kde je možnost výběru dle osobních preferencí (dílna řezbářská, výtvarná, zahradnická, textilní a kreativní). Součástí ergoterapie je cvičná kuchyně pro nácvik ADL.


Na klinice pracuje 5 ergoterapeutů. Externě dochází terapeutka na arteterapii a tanečně-pohybovou terapii.

Při terapii jsou respektovány základní principy Modelu kreativní schopnosti VDT, který využívá aktivitu (tvůrčí činnost) jako prostředek podpory zdraví. Vychází z předpokladu, že každý člověk má tvůrčí potenciál, který je možné v ergoterapii rozvinout prostřednictvím vhodných intervencí. Z modelu tvůrčí schopnosti vycházejí výtvarné happeningy a tvůrčí dílny realizované ve spolupráci pacientů a ergoterapeutů.


Prostor parku kolem Psychiatrické kliniky je využíván k zahradně-terapeutickým aktivitám. Zahrada zahrnuje odpočinkovou zónu, dětské hřiště i zahradu pro pacienty, kteří jsou v akutní fázi onemocnění a jejich stav jim nedovoluje běžně se pohybovat ve volné přírodě. Venkovní prostory jsou pacienty využívány pro aktivní i receptivní zahradně – terapeutické aktivity.

 

                    Dřevařská dílna

 

 

 

 

 

 

Dřevařská dílna                                                                                                     Kreativní dílna

 

 

 

 

                                                                        
 
   Šperkařská dílna                                                                                                        Textilní dílna

 

 

 

 

 

 

       

 

  Výtvarná dílna                                                                                               Zahradnická dílna

 


 

 

 

 

 

 

       

 

Ukázka výrobků z kreativní dílny                                                                         Ukázka výrobků ze zahradnické dílny

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno